- Thanh toán bằng tiền mặt:

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: ghi số tài khoản công ty hoặc cá nhân.

THÔNG TIN TK THANH TOÁN:

Ngâng hàng:

STK:

Chủ TK: